Pekarska industrija Pancevo

Pekarska industrija Pancevo

Poziv za skupštinu akcionara 2019 - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Zapisnik sa skupstine akcionara 25 06 2018 - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Odluka o verifikac zapisnika sa sednice 2018 g - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Odluka o usvajanju godišnjeg izvestaja za 2017 g - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Odluka o pokricu gubitka za 2017 g - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Odluka o izboru revizora 2018 g - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Odluka o izboru predsednika skupstine 2018 g - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Izvestaj o bitnom dogadjaju 2018 g skupstina akcionara - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Odluka o izboru clanova odbora 2018 g - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Poziv za Skupštinu akcionara 22. maj 2018 - Pekarska industrija a.d. Pančevo

Godišnji izveštaj za 2017 potpisan -Pekarska industrija a.d. Pančevo

Godišnji izveštaj -Pekarska industrija a.d. Pančevo

Izvestaj o bitnom dogadjaju 30.06.2016

Poziv za redovnu skupštinu akcionara

FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU PEKARA

Poziv za Skupstinu Pekara

Skinuti fajl klikom OVDE

Skinuti fajl klikom izvestaj o bitnom dogadjaju 29 06 2015

Skinuti fajl klikom Odluka 2

Skinuti fajl klikom Odluka 3

Skinuti fajl klikom Odluka 4

Skinuti fajl klikom Odluka 5

Skinuti fajl klikom Odluka 6

Skinuti fajl klikom Odluka 6-1

Skinuti fajl klikom Scan 0001 - odluka

Skinuti fajl klikom Javnobeležnički zapis_Skupština akcionara_Pekara_29 06 2015

Skinuti fajl klikom Poziv za skupstinu 08.07.2015

Skinuti fajl klikom Formulan za glasanje akcionara u odsustvu pekara 08.07.2015

Skinuti fajl klikom Zapisnik 31.07.2015. sa vanredne sed. skupstine akcionara

Skinuti fajl klikom IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU 30.07.2015 sa potpisom